باید سراغ گردن کلفت های سیاسی و اقتصادی رفت نه یک دختر تازه کار

آیت‌الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه اول نماز جمعه با اشاره به بحث امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: امروزه امر به معروف و...