آخرین وضعیت مواضع اروپایی ها در مورد برجام و برخوردهای منافقانه آنها

آخرین وضعیت مواضع اروپایی ها در مورد برجام و برخوردهای منافقانه آنها در اردیبهشت سال جاری هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام، مقامات اروپایی خواستار حفظ! برجام شده و با...